Arvot

Lahden vapaaseurakunta

Tarkoituksemme on kutsua ihmisiä yhteyteen ja tuntemaan rakastava Jumala. Haluamme kunnioittaa ja palvella Jumalaa sekä ihmisiä lahjoillamme.

Olemme seurakunta yksilöä ja perhettä varten. Tahdomme jokaisen tuntevan itsensä rakastetuksi ja perheeseen kuuluvaksi.

Rohkea armo

Täydellinen hyväksyntä.
Jumalasuhteen lähtökohta on Jumalan ehdoton armo ihmistä kohtaan.
Hän antaa meille uuden elämän, jota saamme elää rohkeasti tavallisina ihmisinä.
Tämä uusi elämä on todistus Jumalan armosta.

Aito läsnäolo

Uskomme, että merkityksellinen ja rikas elämä kumpuaa Jumalan läsnäolosta.

Jumalan tuntemisen kautta opimme tuntemaan myös itsemme paremmin. Meidät on luotu elämään yhteydessä Jumalan ja toistemme kanssa. Uskomme, että aidot kohtaamiset ja aito läsnäolo tyydyttävät yhteyden kaipuun meissä.

Jatkuva oppiminen

Tiedostamme olevamme keskeneräisiä. Jeesus kutsui meidät opetuslapsikseen ja uskomme, että opetuslapseus on elämänmittainen matka. Se on ajattelutavan muutosta sekä vaeltamista uudessa todellisuudessa – yksilöinä ja yhteisönä.

Rakkaudelliset suhteet

Jumalan rakkaus ei jätä meitä ennalleen – Se saa meidät muuttumaan ja toimimaan.

Rakkaudella täyttynyt seurakunta vaikuttaa ympäröivässä yhteiskunnassa. Jeesuksen epäitsekäs esimerkki aidosta rakkaudesta kutsuu meitä rakastamaan ja palvelemaan ihmisiä ympärillämme.